Algemene voorwaarden lidmaatschap Studievereniging Innovatie en Technologie

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Lidmaatschap

Artikel 4: Privacy

Artikel 5: Algemene bepalingen